Salarisadministratie

Personeel is het kapitaal van uw onderneming. Als ondernemer wilt u op een efficiënte wijze zo veel mogelijk uit uw personeel halen. Het is dan ook van belang dat de salarisverwerking nauwkeurig en tijdig wordt bijgehouden. Tevens wilt u tijdig inzicht in bijvoorbeeld loonkosten, verlofsaldo, verstrekkingen per werknemer etc.

Online personeelssysteem

Wij bieden u een online salarissysteem waarmee wij u tijdig van deze gegevens voorzien.

Personeelsadvies

Daarnaast kunnen wij u mede dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van personeelszaken adviseren inzake:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Loonkostenberekeningen;
  • Fiscaal vriendelijk belonen;
  • Pensioenregeling, arbodienst en verzuimverzekering;
  • Fiscale afdrachtverminderingen;
  • Zwangerschaps-, ziektewet- en diverse andere uitkeringen;
  • Arbeidsgeschillen;
  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Ontslagprocedures.  

Indien van toepassing of gewenst zullen wij hierbij gebruik maken van externe professionals.

Onderstaand treft u informatie over ons online systeem aan:

Personeelsmanagementsysteem

Wij hebben een compleet online personeelmanagement systeem. Met dit systeem heeft u de mogelijkheid voor een efficiënte invoer van gegevens en output van relevante informatie. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw verlof- en verzuimregistratie te verwerken, inclusief automatische signaleringen en actiepunten.  

Bespaar op uw personeelsadministratie

Wij hanteren een duidelijke en vriendelijke prijsstelling waarbij alle ondersteuning en alle gewenste salarisoverzichten zijn inbegrepen. Met ons heeft u 100% controle over uw personeelsadministratie. Door ons efficiënte en gebruiksvriendelijke systeem kunnen wij u meer bieden voor minder kosten. 

Meer over salarisadministratie

Salarisadministratie uitbesteden

HRM Systeem

Koppelingen

Toegang salarisadministratie

Tarieven

Vragen en/of opmerkingen?

Contact opnemen