Vestiging Veenendaal
Vendelier 2-B
T. 0318 - 521 221


Vestiging De Liemers
Parallelweg 36 (Duiven)
T. 0316 - 340 604

Nieuwe regels vakantiedagen per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 treedt de nieuwe vakantiewet in werking. Deze wet bevat in hoofdlijnen de volgende wijzigingen.
 
1.     Opbouw vakantiedagen bij ziekte;
2.     Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen;
3.     Vervaltermijn niet wettelijke vakantiedagen;
4.     Afwijking vervaltermijn wettelijke vakantiedagen.  

Opbouw vakantiedagen bij ziekte  

Werknemers die langdurig ziek zijn bouwen op dit moment over de laatste 6 maanden van ziekte vakantiedagen op. Met ingang van 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel vakantiedagen als gezonde werknemers op.  

Verval termijn wettelijke vakantiedagen 

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. De wettelijke vakantiedagen vervallen met ingang van 1 januari 2012 na zes maanden na het opbouwjaar. De werknemers dienen dus voor 1 juli 2012 de wettelijke vakantiedagen van 2011 en voorgaande jaren op te nemen. Doen zij dit niet dan vervallen deze dagen.
 
Indien u als werkgever hiervan gebruik wenst te maken dient u per 31 december 2011 te bepalen  wat het saldo van de vakantiedagen per werknemer is. Tevens dient dit saldo verdeeld te worden in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Dit saldo dient kenbaar gemaakt te worden aan de werknemer. Tevens is het van belang om bij opname van de vakantiedagen in 2012 onderstaande gegevens te registreren:
 
1.     Wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen;
2.     Jaar van opbouw.
 
Let op! Communiceer de registratie goed met uw werknemer om problemen in de toekomst te vermijden.  

Verval termijn bovenwettelijke vakantiedagen 

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft een vervaltermijn van vijf jaar gelden.  

Afwijkingen vervaltermijn wettelijke vakantiedagen 

Wanneer werknemers redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om de wettelijke vakantiedagen binnen de termijn van 6 maanden na opbouwjaar op te nemen zal de vervaltermijn automatisch worden verlengd. Tevens is het mogelijk om in onderling overleg de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen te verlengen.